Covid-19: onderweg naar een plotselinge wereldwijde stijging van het aantal faillissementen.

Eens per kwartaal deelt Coface een Barometer. Dit is een whitepaper met daarin belangrijke inzichten en gevolgen over de huidige economie in samenhang met actuele landen- en sectorrisico’s. We delen nu graag onze nieuwste Barometer, die jou kan helpen aan nieuwe inzichten.

Deze keer is het een niet-economisch risico dat ervoor zorgt dat we te maken krijgen met een dalende economie. Covid-19 die eerst slechts een aantal landen en sectoren trof, is veranderd in een wereldwijde pandemie die meer dan de helft van de wereldbevolking in meer dan 50 landen in toom houdt.

Regeringen nemen allerlei maatregelen om de uitbreiding van het virus tegen te gaan. Deze plotselinge maatregelen vormen voor bedrijven een dubbele schok, zowel voor het aanbod als de vraag en dat treft een groot aantal industrieën.

Het unieke karakter van deze crisis maakt vergelijkingen met de vorige nutteloos, omdat deze een financiële oorsprong hadden (kredietcrisis van 2008-2009, grote depressie van 1929). In deze context gaat het niet om de landen en sectoren die door deze schok getroffen zullen worden, maar om de zeldzame landen en sectoren die gespaard zullen blijven. De farmaceutische sector en in mindere mate ook de voedingsindustrie behoren tot de relatief gespaarde sectoren.

Coface voorspelt dat de wereldeconomie in 2020 voor het eerst sinds 2009 een dalende economie zal kennen (-1,3% na +2,5% in 2019). 68 landen zullen dit jaar een dalende economie kennen, ten opzichte van 11 landen vorig jaar.


Het volume van de internationale handel zal voor het tweede opeenvolgende jaar dalen, het kredietrisico van bedrijven zal sterk stijgen en Coface voorspelt dat het aantal bedrijfsfaillissementen wereldwijd met 25% zal toenemen. Dat zou veruit de sterkste stijging zijn sinds 2009, zelfs als de economische activiteit geleidelijk aan weer op gang komt in het 3e kwartaal, zonder dat zich in de tweede helft van het jaar een tweede epidemie golf voordoet. Deze evolutie zou de Verenigde Staten en alle belangrijke West-Europese economieën treffen: Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. De schok kan nog heviger zijn in de opkomende economieën: naast de pandemie, die voor hen wellicht moeilijker te beheersen is, worden zij ook geconfronteerd met de daling van de olieprijzen en de uitstroom van kapitaal die verviervoudigd is ten opzicht van het niveau van 2008.

Tot slot kan de pandemie ook veel politieke gevolgen hebben, waarvan de meest voor de hand liggende is, dat de pandemie de bestaande geopolitieke spanningen op korte termijn verergert. Dit en nog veel meer lees je in onze whitepaper (deze is in het Engels).

DOWNLOAD HIER COFACE BAROMETER Q1 2020

Advies of een voorstel op maat?

Wij willen het regelen van je kredietverzekering gemakkelijk voor je maken. Dus heb je een vraag, neem contact met ons op. Wij helpen je graag en daarna kun je snel weer verder…

Pepijn Alkemade
Accountmanager
076 – 573 7171