In deze publicatie wordt China onder de loep genomen en deelt Coface haar verwachtingen van de risico’s en gevolgen van COVID-19 op de Chinese economie.

Kan China haar economie beschermen tegen de Impact van COVID-19?
De economische activiteit in China zou dit jaar sneller kunnen vertragen dan verwacht en de
groeidoelstelling van de Communistische Partij van China (CPC) van 5,6% kunnen overstijgen. In de
afgelopen maanden heeft de Chinese economie te maken gehad met meerdere tegenslagen, zoals de
gevolgen van de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Ook heeft deze te maken gehad met
structurele factoren, zoals de demografische situatie van het land (15% van de Chinese bevolking is
ouder dan 65 jaar). In deze context is de COVID-19-pandemie een extra schok die bestaande
uitdagingen nogal zal vergroten.

De groeidoelstelling van 5,6%, zoals hierboven benoemd, is een belangrijke drempel voor China en
de CPC. De CPC beschouwt dit als een ‘gematigd welvarend’ niveau van de samenleving. China
omschrijft deze doelstelling als een verdubbeling van het nominale inkomen per hoofd van de
bevolking in 2010. Ondanks de huidige omstandigheden hoopt de CPC deze doelstelling te bereiken
voor juli 2021, dan is de 100ste verjaardag van de partij.

In dit stadium lijkt de regering er vertrouwen in te hebben dat zij voldoen aan de eisen voor 2020,
maar het is waarschijnlijker dat deze mijlpaal moet worden uitgesteld tot 2021. De verspreiding van
COVID-19 over de hele wereld, met name naar belangrijke markten voor China zoals Europa en
Noord-Amerika (30% van de export), zal de Chinese economische activiteit dit jaar afremmen.

Er wordt een toename van het aantal bedrijfsfaillissementen verwacht, ondanks de krachtige
maatregelen van de autoriteiten om de schok te beperken.
De Chinese autoriteiten hebben maatregelen genomen om de gevolgen van COVID-19 voor de
economie te compenseren. Zo heeft de People’s Bank Of China (PBOC) zich tot nu toe
geconcentreerd op redelijk voorzichtige en doelgerichte maatregelen zoals renteverlagingen. Extra
flexibiliteit maken deze beslissingen mogelijk, maar als China haar economie in goede banen wil
leiden, moeten zij toch gebruik maken van agressieve monetaire en fiscale versoepeling.

In tegenstelling tot 2009 is er minder bewegingsruimte, waardoor de yuan onder druk komt te staan.

Op begrotingsgebied zullen extra investeringen in de infrastructuur (om de schok te compenseren)
de schuldenlast op lokaal niveau laten stijgen. Daardoor komen de bankensector en de
ondernemingen met een hoge schuldenlast onder druk te staan. Hierdoor valt te verwachten dat het
aantal wanbetalingen op obligaties en het aantal bedrijfsfaillissementen zal toenemen, samen met
herstructurerings inspanningen in de bankensector.

Klik hier om de volledige publicatie te dowloaden (Engels).

Advies of een voorstel op maat?

Wij willen het regelen van je kredietverzekering gemakkelijk voor je maken. Dus heb je een vraag, neem contact met ons op. Wij helpen je graag en daarna kun je snel weer verder…

Charlotte van Dorp
Sales Manager
076 – 573 7171