‘’COFACE GEBRUIKT EEN UNIEKE METHODIEK OM DE KREDIETWAARDIGHEID VAN JE KLANT VAST TE STELLEN. WE NOEMEN DIT DE DEBTOR RISK ASSESSMENT (DRA)’’.

Wat is de DRA-score?
De DRA is een score die op basis van een 10-puntschaal weergeeft wat de kans is dat een onderneming tijdens de komende twaalf maanden niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het is dus een momentopname van de kredietwaardigheid van een onderneming. Bij de beoordeling wordt een analyse gemaakt op basis van verschillende risicofactoren, aan de hand van onder andere: financiële informatie, betaalinformatie, management, eventuele groepsstructuur, sector specifieke kenmerken, omgevingsfactoren, historie en verwachtingen.

De schaal loopt van 1 (zeer hoog risico) tot 10 (gering risico). Als kredietverzekeraar gebruikt Coface de DRA-score bij haar beoordeling van de kredietwaardigheid van bedrijven. Mede op basis van deze score wordt aan verzekerde leveranciers een kredietlimiet op hun afnemers versterkt. Als kredietverzekeraar hebben wij er dus baat bij dat onze kennis en bedrijfsinformatie up-to-date is.


''JE KUNT BIJ ONS KOSTELOOS JE DRA-SCORE OPVRAGEN. ZO HEB JE DIRECT ZICHT OP JE EIGEN KREDIETWAARDIGHEID EN KRIJG JE DIRECT EEN INDRUK HOE JE TOELEVERANCIERS MOGELIJK NAAR JE ORGANISATIE KIJKT''.

Hoe beïnvloed je je DRA-score?
De DRA-score wordt medebepaald door gedeponeerde (financiële) informatie. Zorg er dus voor dat de beschikbare informatie over je bedrijf zo recent en volledig mogelijk is. Dit kan je doen door je jaarrekening tijdig te deponeren. Deze geeft inzicht in de financiële situatie van je bedrijf en is een belangrijke bron om debiteurenrisico’s in te schatten. Ook kun je proactief je gegevens aanleveren bij kredietinformatiebureaus en/of kredietverzekeraars. Goed ondernemerschap begint bij het tijdig voldoen aan je betalingsverplichtingen. Je betalingsgedrag weegt mee wanneer een DRA-score wordt vastgesteld. Informatiebureaus en kredietverzekeraars verzamelen en analyseren betalingservaringen. Het op tijd betalen van je rekeningen kan bijdragen tot een betere DRA-score.

DRA-SCORES UITGELEGD

10 ZEER STERKE FINANCIELE STABILITEIT
Grote en zeer stabiele bedrijven. Er bestaat geen twijfel over de degelijkheid. Het risico op wanbetaling is zo goed als nihil.

9 HOGE FINANCIËLE STABILITEIT
Middelgrote tot grote ondernemingen of groepen van ondernemingen die blijk geven van een hoge mate van financieel evenwicht. Uitstaande vorderingen kunnen alleen worden bedreigd door extreme en onvoorziene externe factoren. Het risico op wanbetaling is erg klein.

8 GOEDE FINANCIËLE STABILITEIT
De financiële situatie is in principe gezond. Naast extreme onverwachte factoren, is de zakelijke omgeving gevoelig voor risico’s. Toch is het risico op wanbetaling klein.

7 STABIELE, IETS BOVEN GEMIDDELDE FINANCIËLE STABILITEIT
De financiële prestaties en de stabiliteit voor grote bedrijven/ groepen van bedrijven zijn enigszins bovengemiddeld. Voor middelgrote bedrijven zijn deze normaal. Het risico op wanbetaling ligt iets onder het gemiddelde.

6 GEMIDDELD FINANCIËLE STABILITEIT
De financiële stabiliteit is gemiddeld. De gevoeligheid voor externe factoren mag niet worden onderschat. Het risico op wanbetaling is gemiddeld.

5 GEMIDDELD RISICO
De financiële prestaties en vooral stabiliteit zijn duidelijk onder het gemiddelde. Het risico op wanbetaling is aanwezig, maar blijft in de meeste gevallen voor kortlopende en gepaste kredieten acceptabel.

4 VERHOOGD RISICO
Er is een aantal problemen. Als deze niet worden opgelost, kan dit de mogelijkheid om verplichtingen na te komen duidelijk beïnvloeden. Het risico op wanbetaling is aanzienlijk en kan hooguit acceptabel zijn voor beperkte en zeer kortlopende kredieten.

3 HOOG RISICO
De financiële situatie en betrouwbaarheid zijn onzeker. Het risico op wanbetaling is groot. Krediet zonder aanvullende zekerheden wordt afgeraden.

2 ZEER HOOG RISICO
De financiële situatie is zeer slecht tot kritisch. Het risico op wanbetaling is erg groot.

1 EXTREEM HOOG RISICO
Er zijn duidelijk tekenen van financiële nood. Verplichtingen die zijn aangegaan hebben een grote kans niet te worden betaald, of de non-betaling heeft zich (in sommige gevallen) al voorgedaan. Het risico op wanbetaling is extreem groot.

0 UITGESCHREVEN OF FAILLIET

Advies of een voorstel op maat?

Wij willen het regelen van je kredietverzekering gemakkelijk voor je maken. Dus heb je een vraag, neem contact met ons op. Wij helpen je graag en daarna kun je snel weer verder…

Marieke Steinmetz
Claims & Collections medewerker
076 – 573 7171