Ook al heeft jouw onderneming zelf geen kredietverzekering, de kans is groot dat de kredietverzekeraar toch betrokken is bij een aantal handelstransacties. Hoe dan? En wat kun je met deze kennis?

Het werk van een kredietverzekeraar

In het zakelijk handelsverkeer is het vrij gebruikelijk dat er op rekening geleverd wordt. De leverancier verstrekt hiermee leverancierskrediet aan de afnemer. Het risico op non-betaling door de afnemer kan de leverancier verzekeren bij een kredietverzekeraar. Om dit risico goed te kunnen beoordelen en te beheren, verzamelt een kredietverzekeraar zoveel mogelijk informatie over deze afnemers. Dit zijn in de eerste plaats de gegevens uit openbare registers zoals de Kamer van Koophandel, aangevuld met informatie van websites, kranten, etc.

Coface ziet méér dan de KvK

Bij Coface beschikken we daarnaast over een groot netwerk aan Financieel Managers, CFO’s, Creditmanagers, etc. Zij verstrekken ons gevraagd en ongevraagd informatie over de gang van zaken bij de betreffende onderneming. Ook volgen we het betalingsgedrag van alle afnemers van onze klanten. Zodra een afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, meldt de klant/leverancier dit bij Coface en gaat onze incasso-afdeling aan de slag.

Coface kent jouw onderneming

Uit bovenstaand verhaal blijkt dat de kans groot is dat Coface jouw onderneming kent als je zakendoet met een leverancier die bij ons verzekerd is. En we hebben een flinke klantenportefeuille, dus het moet wel heel vreemd lopen als daar geen leverancier van jouw onderneming tussen zit!

Hoe zorg je ervoor dat de kredietverzekeraar jouw onderneming goed kan beoordelen?

Het kan goed zijn dat je tot op heden weinig gemerkt hebt van het feit dat Coface betrokken is bij jouw handelstransacties. Veel transacties verlopen zonder problemen en dan is Coface min of meer onzichtbaar. Wellicht heb je eens meegemaakt dat de leverancier wat lastig deed over de betalingstermijn of het openstaande bedrag aan facturen; dan kan het goed zijn dat dit door de kredietverzekeraar kwam.

In alle gevallen is het goed om de kredietverzekeraar als een belanghebbende te beschouwen en ervoor te zorgen dat deze een zo goed mogelijk beeld van de onderneming kan vormen.

Onderstaand 5 tips om je op weg te helpen:

 1. Lever op tijd je cijfers in
  Deponeer tijdig de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel en zorg ervoor dat dit definitieve en juiste cijfers zijn. Rare mutaties in balansposten of in de resultatenrekening roepen vragen op.
 2. Geef mutaties door
  Geef wijzigingen in eigendomsverhoudingen en bestuurders zo spoedig mogelijk door aan de Kamer van Koophandel.
 3. Let op bij verschillende entiteiten
  Zorg ervoor dat je leverancier weet met welke entiteit hij zakendoet, zodat de kredietverzekeraar de juiste onderneming beoordeelt;
 4. Werk mee
  Als een kredietverzekeraar om meer informatie vraagt, werk daaraan mee. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en een NDA/geheimhoudingsverklaring is geen enkel probleem. Het kan zijn dat de kredietverzekeraar alleen wat toelichting wil op de jaarrekening, maar we vragen ook regelmatig om tussentijdse cijfers om een actueel beeld te krijgen. Als er veel te vragen/uit te leggen is, komen we graag eens langs. Hoe transparanter de informatie, hoe beter we kunnen meedenken.
 5. Betaal op tijd
  Zorg dat je je facturen op tijd betaalt. Als één van de leveranciers die bij ons verzekerd is, te laat betaald wordt, waarschuwen we ook de andere leveranciers. Dit kan een sneeuwbaleffect hebben en voor je het weet heb je niet meer de beschikking over leverancierskrediet. Zo creëer je je eigen liquiditeitsprobleem!

Het belang van informatie delen neemt toe

De waardevolle informatie die Coface voor haar kredietverzekering verzamelt, wordt tegenwoordig ook beschikbaar gesteld aan klanten die geen behoefte hebben aan een kredietverzekering, maar wel aan goede informatie. Hiermee wordt het belang om de kredietverzekeraar goed te informeren alleen maar groter! Als je meer wilt weten over onze oplossingen of over onze werkwijze, dan komen we graag eens langs.

➡️ Neem contact op.

Auteur: Monique Busch, CFO | Coface Nederland

Advies of een voorstel op maat?

Bedrijfsinformatie, kredietverzekering, zakelijk incasso.... Wat heb jij nodig om verder te groeien? Wij helpen je graag in een persoonlijk adviesgesprek.

Marieke Steinmetz
Claims & Collections medewerker
076 – 573 7171
Omzetverzekerd pop up WP DRA

Ontdek het risico op wanbetaling
Download de whitepaper